DE BABYFLUISTERAAR in België

Luistert naar je kind

Met zorg wordt er naar je kleine oogappel gekeken en een oplossing gezocht voor het probleem. 

Wat is een babyfluisteraar? 

Babyfluisteraars hebben, elk op hun eigen manier, contact met het bewustzijn, onderbewustzijn en de energie van kinderen, zelfs met baby's die zich nog niet verbaal kunnen uitdrukken. Op die manier kunnen ze onderliggende oorzaken ontdekken van problemen die zich uiten zoals: slecht slapen, eetproblemen, woede aanvallen, huilen, reflux, tics, angstaanvallen, gedragsstoornissen.

Zie meerdere indicaties in de kolom rechts .

Als mens bezitten we veel meer mogelijkheden dan we durven denken. Vanuit de wetenschap dat alles een vorm van energie is, de ene al dichter en compacter dan de andere, kunnen we leren contact maken met deze energie.

Sommigen ontdekken dan per toeval dat ze een zeker 'zicht' hebben op deze energie en kunnen er contact mee nemen om ermee te werken en te communiceren. Zo krijgt men contact met wensen, gedachten van kinderen en de onderliggende problematiek.

Je baby begrijpen.

Bewustzijn begint al van voor de geboorte. Een ongeboren baby is zich bewust van zichzelf, van de gemoedstoestand van de moeder en van de omgeving. Reeds van dan af kan er heel veel gebeuren wat een kind van streek brengt. Denk bv. maar aan de papa die het gezin verlaat tijdens de zwangerschap, of de vader van de zwangere vrouw die overlijdt, of een dreigende vroeggeboorte door zwangerschapsvergiftiging... vele, ook soms blijkbaar onschuldige voorvallen kunnen gevoeld en geïnterpreteerd worden door een (on)geboren kind en een spoor van pijn en trauma achterlaten. Dit heeft een effect op diens gevoel, gedrag en karakter.

Ook de geboorte zelf kan als traumatisch ervaren worden. Langdurige arbeid, hartslag die verminderd, gebruik van forceps of ventouse, verblijf in de couveuse kunnen traumatische ervaringen zijn.

Al deze invloeden en nog meer invloeden uit de familie en omgeving kunnen het welgevoelen van de baby verstoren.

Een therapeut, babyfluisteraar gaat na wat het kind verstoort en gaat voelen wat een mogelijke oplossing is.

Dit kan inhouden dat het kind een andere aanpak nodig heeft, dat er meer structuur moet zijn, dat hij nood heeft aan meer koestering of aandacht, maar ook dat overweldigende gevoelens van verdriet of angst moeten behandeld worden. De nasleep, het litteken, de verstoorde energie kan hersteld worden. Dikwijls is ook door een bepaalde aanpak of opdracht voor de ouders om het kind te helpen zijn rust te hervinden.

het is een therapeutisch begeleiden op fysiek, emotioneel en energetisch vlak.

Indicaties

 • Slecht slapen, frekwent wakker worden, nachtmerries
 • verdriet zonder aanwijsbare reden
 • Reflux
 • Prikkelbaarheid of woede uitbarstingen
 • Angsten
 • Stil, teruggetrokken, geremd bedrag
 • Extreme waakzaamheid, ernstige schrikreacties
 • Moeite om alleen te zijn
 • Vermindering van de weerstand
 • Verminderde creativiteit
 • Vergeetachtigheid
 • Concentratie problemen
 • Verontrustend gedrag, veranderend gedrag
 • Slecht presteren
 • Afwijkende zintuiglijke waarnemingen: Horen van stemmen, voelen van aanrakingen
 • Hulpeloosheid of afschuw
 • Wanordelijk of geagiteerd gedrag
 • Bedplassen
 • Lichamelijke reacties: (Hoofd)pijnen, zweten, misselijkheid...
 • Hyperventilatie, tintelingen
 • Nieuwe gewoontes opstarten, zoals duimzuigen, neus peuteren, tics...
 • Oudere kinderen beginnen opeens met liegen, of negeren de autoriteit van de ouders
 • Forse veranderingen in de schoolprestaties
 • Niet goed in hun vel voelen
 • Duizeligheid
 • Obsessieve handelingen
 • Spijsverteringsstoornissen, constipatie of diarree, pijn in buikje!
 • Zelfverwaarlozing, zelfverminking

In sommige gevallen is het mogelijk om op afstand te werken. Vraag inlichtingen

via mail: info@babyfluisteraar.be 


Getuigenissen

Lees wat ouders zeggen:

Moeder van Jaan (10 jaar) (angst en diep verdriet, buikpijn)

Ik wou even afwachten hoe Jaan zou terugkomen van de drie dagen bosklassen met school.

Hij had omwille van zijn angst nog nooit eerder alleen ergens naartoe geweest.

Maar het is wonderbaarlijk om te zien hoe hij stralend en gelukkig terug thuis kwam, al helemaal klaar om volgend schooljaar een week op bosklassen te gaan in de Ardennen.

Ik zie mijn zoon elke dag groeien, alsof hij in in die enkele weken inhaalt wat hij de laatste jaren niet kon.

Hij zegt het ook zelf en is verwonderd hoe hij dit zelf ervaart.

Hij maakt nieuwe vrienden, overwint angsten, zijn schoolresultaten zijn omhoog gegaan en zijn concentratie is zoveel beter.

De buikpijn is verdwenen en hij eet ook beter.

Elke dag opnieuw kan ik huilen van geluk omdat hij zich zo goed voelt.

Ik ben u enorm dankbaar Marc.

Ook Jaan heeft een bijzonder groot vertrouwen in u. 

Jonas (9j) loop heel boos rond en verstoort de rust in het gezin. De dood van zijn grootvader was maanden geleden een traumatische ervaring voor hem.

na één behandeling:

'Jonas is goed geëvolueerd. Hij loopt niet meer zo boos dat het onredelijk is. Hij is veel rustiger en de verhouding met zijn zus is beter nu. Hij maakt ook veel makkelijker en spontaner zijn schoolwerk aan. Het is een verademing voor het gezin'.

Vader van Shana (8 maand) (slaapstoornissen en huilbuien)

Shana is op enkele dagen enorm veranderd. Zij is rustiger, slaapt langer en weent veel minder. Ze lijkt ook minder verlatingsangst te hebben, bv als we de kamer verlaten of haar in haar bedje leggen.

Dank Marc

Chloë is 5 maand en is voortdurend ziek, verkoudheden, lopende neus...

Ze heeft een bewogen periode achter de rug: de zwangerschap gaf emotionele stress als de papa immers de moeder verlaat tijdens de zwangerschap. Angst, wanhoop en wantrouwen ontstaan en vragen zoveel energie dat het immuunsysteem plat ligt. 

Tijdens de behandeling wordt er gewerkt met deze emoties en ladingen wat een duidelijke verandering geeft en haar rustiger maakt. Langzaam bouwt zij meer en meer weerstand op en gaat vrolijker en sterker door het leven. 

  

Meer ervaringen?